thmb_imgKDSZSWSSMLtickמאת ד”ר אסף אלקלעי
בית החולים הוטרינרי בפלורנטין תל אביב | מרפאה וטרינרית בגבעתיים

הקיץ בפתח ואליו מתלוות לצערנו גם המחלות והתסמונות האופייניות לתקופה זו של השנה. אחת המחלות, בכלבים, הנפוצה ביותר בישראל ובכל אגן הים התיכון היא קדחת הקרציות (Ehrlichiosis), הנגרמת ע”י חיידק תוך תאי קטלני בשם ארליכיה קניס (Ehrlichia canis ).
קדחת קרציות בכלבים/קדחת קרצית/קדחת קרציה בכלב /ארליכיוזיס/ארליכיה… הרבה שמות למחלה קשה בכלבים אותה ניתן למנוע…

 כיצד נדבקים?

הכלבים נדבקים ע”י הקרצית החומה ( Rhipicephlus sanguineus ) שמתרבה מאד בחדשי הקיץ בדומה לכל פרוקי הרגליים. הקרצית למעשה נושאת בגופה את החיידק ,מטפסת על הכלב במטרה למצוץ את דמו, וברגע מציצת הדם היא מזריקה לכלב את החיידק ישירות לגוף.

עם הזרקת החיידק (רגע ההדבקות), ישנה תקופת דגירה קצרה של בין שבוע לשבועיים בה אין עדיין סימנים כלשהם להתפרצות המחלה והכל נראה כרגיל עם הכלב.

לאחר תקופת הדגירה מגיעה תקופת התפרצות המחלת קדחת הקרציות החריפה (השלב האקוטי). בתקופה זו הכלב יראה סימני מחלה בגינם הבעלים פונים לבדיקה וטרינרית. הסימנים הללו כוללים: אדישות, חוסר תאבון, דימומים מהאף, צליעה, ועוד.

חשוב מאד לציין כי חלק ניכר מהכלבים החווים את השלב האקוטי אינו מראה סימני מחלה, דבר היכול לגרום לבעלים לפספס את השלב האקוטי והכלב לאחר שבוע עד שבועיים יעבור לשלב מתקדם יותר של המחלה, שלב הנקרא השלב הסב-קליני (הוא נקרא כך משום שבתקופתו אין סימנים קלינים בכלל). שלב בו החיידק נמצא בדם וגורם לנזקים מתקדמים בגוף ויכול להמשך חודשים ארוכים עד שנים.

כאן בדיוק נמצאת קטלנותו של חיידק קדחת הקרציות. העובדה שהוא קיים, גורם לנזק אך לא מאותת לבעלים שהוא קיים, גורמת לבעלים להתנהג כאילו כלום לא קרה כאשר בפועל יש כרסום ומחלה קשה המתרחשת מתחת לפני השטח.

אם לא מאבחנים בזמן את קדחת הקרציות (כלומר בשלב האקוטי המוקדם או בשלב הסב-קליני המתקדם יותר) הכלב עובר לאחר חודשים ארוכים עד שנים כאמור לשלב האחרון, והמאוד לא נעים, של המחלה – השלב הכרוני בו מופיעים סימנים קליניים קשים מאד הנובעים מדיכוי מח העצם של הכלב ודימומים מפושטים בגוף. זהו שלב האל חזור ולצערנו אינו ניתן לריפוי.

כיצד מאבחנים?

האבחנה של קדחת הקרציות מתבססת על שני נדבכים:
1.בדיקה קלינית אצל הוטרינר המעלה סימני מחלה כמו: חום גוף גבוה, חוסר תאבון, דימומים,קשריות לימפה מוגדלות, לעיתים דימומים בעיניים, לעיתים צליעה כאמור,  יכולים להופיע שלשולים דמיים ועוד שורה של סימנים אותם יזהה הוטרינר בבדיקה.
2.בדיקות דם. לברור מצב ספירת הדם ואיתור של החיידק.

כיצד מטפלים?

אם המחלה אובחנה בזמן ולא הגיעה לשלב הכרוני, הטיפול הוא טיפול אנטיביוטי ספציפי שמטרתו היא להשמיד את החיידק וע”י כך לאפשר לכלב להחלים. הטיפול האנטיביוטי הוא לתקופה של 21 יום בד”כ .

מניעה!!! : תכשירי הדברה נגד קרציות יש לרכוש במרפאות וטרינריות והינם תרופה לכל דבר .
יש להשתמש בהם החל מתחילת האביב עד סוף הסתיו.

וניפוץ מיתוס לקינוח: קדחת הקרציות בכלבים עליה קראתם במאמר זה אינה מדבקת בני אדם. ישנה מחלה אחרת (נדירה יותר) העוברת ע”י קרצית ונקראת קדחת הבהרות/הכתמים
( Spotted Fever ). זו גם המחלה שפגעה במאיר אריאל זצ”ל. אין מדובר כלל וכלל בקדחת הקרציות עליה נכתב מאמר זה.

כלומר, אם כלבך נדבק בקדחת הקרציות הנגרמת מארליכיה , את/ה לא יכולים להדבק.